Offerte aanvragen?

Open de box en neem contact op

Vraag een offerte aan:

Neem letters over:

captcha

Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Hotrans Express B.V., en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Hotrans Express B.V. te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.Uitsluiting van aansprakelijkheid Hotrans Express B.V. geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Wij brengen de wereld een stukje dichterbij

Laatste nieuws

Bekijk nieuws

Hotrans heeft haar bestaande wagenpark wederom uitgebreid. De nieuwste aanwinst is een Fiat Doblo voor […]

Bekijk nieuws

Hotrans is een samenwerking aangegaan voor het distribueren van web-chairs voor zieke kinderen. Web-chairs zijn […]

Hotrans Express B.V.| Hoppenkuil 25 | 5626 DD Eindhoven

T 040 - 2.914.912 | F 040 - 2.914.919

E info@hotrans.nl